regulamin

Użytkownicy chcący korzystać z serwisu CUPIDO proszeni są o uważne przeczytanie regulaminu, gdyż zarejestrowanie się oraz korzystanie z serwisiu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na jego warunki.

REGULAMIN STRON CUPIDO

 

 • Postanowienia regulaminu są traktowane jak cywilnoprawna umowa zawarta między osobą korzystajacą z serwisu CUPIDO, a firmą “Cupido” właścicielem stron serwisu CUPIDO

 • Usługi świadczone przez serwis są przeznaczone wyłącznie dla osób w wieku minimum 12 lat.

 • Każdy użytkownik może w dowolnym momencie zamieścić w serwisie CUPIDO swój darmowy anons. Jedna osoba może mieć tylko jeden anons w serwisie CUPIDO.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za informacje, które publikuje dla szerokiego ogółu w serwisie CUPIDO gwarantując ich autentyczność. Za prawdziwość informacji publikowanych w serwisie CUPIDO przez poszczególnych użytkowników, firma “Cupido” nie bierze żadnej odpowiedzialności.

 • W treści swojego anonsu użytkownik nie może podawać żadnych danych osobowych (adresów, nazwisk, numerów telefonu), ani jakichkolwiek danych kontaktowych (adresu e-mail, WWW, numerów gadu-gadu itp.) oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe, godzących w uczucia religijne, wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści bądź podtekstów erotycznych.

 • Użytkownik należący do Cupido nie może przesyłać innym użytkownikom materiałów reklamowych namawiających do kupna konkretnego produktu czy usługi.

 • Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z serwisu CUPIDO bez prawa sprzedaży, przepisania, czy też innego przetransferowania swoich praw na inną osobę. Jeśli zostanie stwierdzony fakt korzystania z konta użytkownika przez inne osoby, konto to zostanie zablokowane.

 • Firma “Cupido” nie ponosi odpowiedzialności za treść korespondencji między użytkownikami, ani za jakiekolwiek zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu CUPIDO.

 • Firma “Cupido” nie daje gwarancji bezbłędności działania serwisu CUPIDO i w związku z tym nie jest odpowiedzialna za: utrudnienia w czasie połączenia internetowego wynikające z braku umiejętności użytkownika, czy też za utrudnienia powstałe w połączeniu wynikłe z winy przedsiębiorstwa świadczącego usługę podłączenia do sieci Internet lub usługodawcę hostingowego.

 • Użytkownik nie ma prawa kopiować, publikować, sprzedawać, czy wykorzystywać w innych celach informacji zawartych w serwisie.

 • Poprzez rejestrację w serwisie CUPIDO każdy użytkownik wyraża jednoczesną zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, oraz akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://cupido.pl/ppryw.php3.

 • Serwis CUPIDO zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi lub zawieszenia członkostwa bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku gdy użytkownik samowolnie złamie postanowienia któregokolwiek z punktów regulaminu.

 • Serwis CUPIDO zastrzega sobie prawo do nie zamieszczenia anonsu lub zdjęcia bez podania przyczyn.

 • Prawo własności serwisu CUPIDO posiada wyłącznie firma “Cupido”.

 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Firma “Cupido” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zamieszczona na stronie https://cupido.pl/regulamin.php3

 

 

ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO KONTA STWÓRZ NOWE KONTO

 
×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Idź do góry